Úvodní strana » Blog » Jazykový zájezd do Velké Británie.

Jazykový zájezd do Velké Británie.

Připravili jsme pro naše žáky oborů osmileté gymnázium, cestovní ruch a multimediální tvorba poznávací a jazykový zájezd do Velké Británie, který se uskuteční v termínu 13. - 20. dubna 2024.

Program zájezdu:

1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách z ČR, tranzit SRN, Francie.

2. den V brzkých ranních hodinách přeprava do Anglie. Stratford upon Avon – malebné historické městečko, rodiště Williama Shakespeara, hrázděné domy z 16. a 17. stol. Možnost navštívit kostel Holy Trinity Church, kde byl Shakespeare pohřben a v případě zájmu je možné se podívat do Shakespearova rodného domu s krásnou zahradou.

Butterfly Farm – největší motýlí ráj v Anglii - mnoho překrásných nevšedních druhů motýlů v exotickém prostředí tropických rostlin, největší sbírka živého hmyzu v Evropě (neobyčejní brouci, obří stonožky, šneci, pavouci a mnoho dalších). Večer ubytování v hostitelských rodinách.

3. den Coventry - prohlídka historických i moderních automobilů v Coventry Transport Museum. Nadšenci si mohou
v simulátoru nejrychlejšího auta na světě ThrustSSC vyzkoušet rychlost přes 700mph! Ve středověkém klenotu města Coventry - St Mary’s Guildhall se přesuneme do doby, kdy zde byla vězněna Mary Queen of Scots, a nezapomeneme ani na působivé ruiny Coventry Cathedral.

Warwick Castle - největší středověký hrad v Británii ze 14. století, při prohlídce nás zaujmou mocná cimbuří a věže, odkud jsou krásné výhledy do okolní krajiny, a pochopitelně proslulý žalář. Ubytování v hostitelských rodinách.

4. den dopoledne výuka

Cotswolds Bourton on the Water - romantický kraj středověkých kamenných vesniček, vápencová kopcovitá krajina s pastvinami, možnost návštěvy jedné z vesnic s unikátní architekturou - domy ze zlatohnědého kamene se střechami
z kamenných tašek. V případě času návštěva Blenheim Park&Gardens - úchvatné zahrady s vodními terasami
a keřovým bludištěm, rodiště sira Winstona Churchilla.
Ubytování v hostitelských rodinách.

5. den dopoledne výuka

Oxford - nejslavnější univerzitní město, pěší okruh kolem starobylých kolejí a historických památek, možnost návštěvy New College nebo Christ Church, kde se natáčel Harry Potter. Nachází se zde také nejstarší botanická zahrada z roku 1621, Carfax Tower – věž ze 14. století, odkud je krásný panoramatický výhled na celé město.

Ubytování v hostitelských rodinách.

6. den dopoledne výuka

Malvern Hills -při procházce touto chráněnou krajinnou oblastí se dostaneme v čase až 500 milionů let do historie země. Dramatická krajina, ekologické, historické a kulturní bohatství dělá krajinu unikátní. Staré žulové kopce se zvedají z nížiny podél řeky Severn a jejich 15 km dlouhá silueta upoutá poutníka už z dálky. Vyjdeme i na nejvyšší kopec pohoříčka Malvern Hills – Worcestershire Beacon (425m), odkud jsou nádherné výhledy do šesti hrabství. Ubytování v hostitelských rodinách.

7. den Londýn – celodenní prohlídka – v případě zájmu projížďka lodí po Temži, během které uvidíme nejznámější památky Londýna. Možnost návštěvy London Eye, ze kterého si lze prohlédnout Londýn z ptačí perspektivy. Odpoledne strávíme v oblasti Westminsteru, kde se projdeme kolem budov Parlamentu s věhlasným Big Benem, zamíříme k Westminster Abbey, kde jsou již od časů Viléma Dobyvatele korunováni panovníci Anglie. Dále nás čeká St.James‘s Park, kterým projdeme k sídlu královské rodiny Buckingham Palace. Vyfotíme si památník „Královny Matky“ a vydáme se přes třídu The Mall na Trafalgar Square, jemuž vévodí Nelsonův sloup s fontánami, a kde Angličané vítají nový rok. S Londýnem se rozloučíme v samém centru zábavy na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti Soho a Covent Garden. Ve večerních hodinách přeprava do Francie.

8. den V odpoledních hodinách návrat do ČR.
 

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.