V úterý 28. března 2017 ředitelka naší školy RNDr. Eva Závětová obdržela nejvyšší ocenění v oblasti školství. Z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové převzala medaili MŠMT.

RNDr. Eva Závětová stála u založení gymnázia ARCUS v roce 1992, které se za 25 let své existence stalo renomovaným vzdělávacím zařízením, absolventi úspěšně reprezentují školu v profesním životě.

Je jeho dlouholetou ředitelkou. Rovněž v pozici pedagoga dosahuje dlouhodobě významných úspěchů díky svým pedagogickým schopnostem i lidským vlastnostem. Připravila pro studium na vysokých školách všech typů stovky absolventů, zejména pak pro obory chemie a biologie.

Svým vynikajícím působením při zajišťování a zlepšování podmínek středoškolského vzdělávání se gymnázium za jejího působení stalo významnou vzdělávací institucí s individuálním přístupem k žákům.