Žáci osmiletého gymnázia Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o. navštěvují pravidelně v rámci vzdělávací oblasti umění a kultura hudební koncerty v pražském Rudolfinu. Dbáme tímto na všeobecný vzdělávací rozvoj všech našich žáků.