Na začátku září 2018 se žáci sekundy osmiletého gymnázia ARCUS zúčastnili vlastivědné vycházky po Praze 14. Žáci během vycházky získali představu o vymezení dané lokality a prostřednictvím naučené stezky získali představu o historii i přírodních poměrech daného místa. Žáci absolvovali okruh cca 10 km. Do připravených pracovních listů zaznamenali trasu, naučná zastavení a nákres lokality Kyjských rybníků. Nejen tato procházka je důkazem toho, že geografie má své cenné zastoupení ve vzdělávacím procesu na našem osmiletém gymnáziu.