V sobotu 16. června se bude konat pro žáky Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o., oboru osmileté gymnázium víkend s ARCUSEM. Tentokrát se bude akce týkat návštěvy expozice České divadelní fotografie spojené s následným výtvarným workshopem. Bližší informace u vyučující výtvarné výchovy.