Ve dnech 16. – 17. května 2019 se konaly ústní maturitní zkoušky žáků oktávy A Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o., oboru osmileté gymnázium a Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oboru multimediální tvorba. Žáci posledního ročníku osmiletého gymnázia prokázali své znalosti z českého a anglického jazyka, matematiky, fyziky, biologie, chemie, francouzského jazyka, základů společenských věd a dějepisu. Maturanti uměleckého oboru multimediální tvorba navíc museli obstát také v dalších odborných předmětech, jako je digitální fotografie, animace, grafický design, video, dějiny výtvarné kultury nebo multimediální technologie.