Žáci septimy Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o. si v rámci společenskovědního semináře našeho osmiletého gymnázia vyzkoušeli přímo v prostorách Právnické fakulty UK simulovaný soudní proces. Každý z žáků měl předem přidělenou roli (soudce, přísedícího, advokáta, státního zástupce atd.).