Na přelomu května a června 2018 se uskuteční školy v přírodě na Šumavě pro žáky osmiletého gymnázia Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o. Místem našeho pobytu bude úžasná šumavská obec Lhota nad Rohanovem. Během týdenního pobytu žáků nižšího stupně našeho gymnázia budeme nejen plnit řadu projektů vztahujících se k Šumavě, ale také se zúčastníme celodenních výletů. Cílem našich výletů bude vodný mlýn v Hoslovicích, hrad Kašperk (nechal ho založit Karel IV)., nebo hrad Rábí, o kterém se traduje, že zde Jan Žižka z Trocnova přišel o své druhé oko.