I v letošním roce se soukromé školy ARCUS zúčastnily přehlídky středního a vyššího odborného školství v hlavním městě Praze. Všechny zájemce o studium na našich školách a oborech (osmileté gymnázium, cestovní ruch a multimediální tvorba) jsme srdečně přivítali v naší expozici ve 4. patře Kongresového centra Praha. Zájemci o studium na našich školách si mohli vyzkoušet animaci a grafiku na počítačích Apple iMac a 3D tiskárnu.