Od 10. prosince 2018 navštíví osmileté gymnázium ARCUS skupina zahraničních studentů v rámci projektu EDISON, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Projekt zajišťuje agentura AIESEC. V rámci projektu navštíví zahraniční studenti z celého světě výuku ve všech třídách našeho osmiletého gymnázia. Žáci získají znalosti a dovednosti o jiných kulturách, zároveň bude celý týden výuka probíhat jen v anglickém jazyce.