Od 10. prosince 2018 Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o. a žáci oboru osmileté gymnázium hostili skupinku 7 zahraničních studentů. Tito zahraniční studenti z Rumunska, Indie, Maroka, Kazachstánu, Taiwanu, Gruzie a Ukrajiny navštívili naši školu v rámci projektu Edison společnosti AIESEC. Studenti měli připravené pro naše žáky prezentace, ale také ukázky svých kultur a tradicí. Do projektu byli zapojeni všichni žáci vyššího i nižšího stupně gymnázia. Během projektu si žáci osvojili dovednosti ve vzdělávacích oblastech jazykové vzdělávání, výchova k občanství nebo ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.