Ve dnech 2. – 7. října se vybraní žáci Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oboru cestovní ruch a žáci Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o., oboru osmileté gymnázium zúčastnili poznávacího zájezdu do Itálie. Na cestu jsme se vydali v pondělí 2. října večer. Naší první zastávkou byly krásné Benátky. Zde jsme si prohlédli baziliku sv. Marka, most Ponte di Rialto nebo místní tržnici. Další den jsme se vydali do úžasného renesančního města Florencie. Zde jsi si během odpoledne prohlédli celé historické centrum, katedrálu Santa Maria del Fiore, kostel Santa Croce nebo úžasný most zlatníků Ponte Vecchio. Poslední dva dny našeho zájezdu jsme se zaměřili na Řím. Ve čtvrtek 5. října jsme navštívili Koloseum, Forum Romanum, fontánu Trevi a Španělské schody. Poslední den zájezdu jsme se přesunuli do Vatikánu. Zde jsme si prohlédli místní umělecké sbírky Vatikánských muzeí. Dále jsme se vydali do největší katedrály světa, sv. Petra. Zde jsme obdivovali nejen úžasný baldachýn, ale také sochu Pieta od Michelangela. Na závěr zájezdu jsme si prohlédli Andělský hrad, náměstí Piazza Navona a Pantheon, chrám všech bohů. Zájezd byl úžasný, povedl se kvůli našem žákům, úžasné paní průvodkyni a celému učitelskému sboru, který se jako pedagogický doprovod zájezdu zúčastnil.