Připravili jsme pro naše žáky poznávací a jazykový zájezd do Velké Británie. Tento rok pojedeme za krásami mořských útesů, mokřadů, starých katedrál a rušných přístavů. Ve dnech 6. – 13. dubna 2019 pojedou žáci oborů cestovní ruch, osmileté gymnázium a multimediální tvorba na zájezd do anglického Torquay. Dopolední část zájezdu budou žáci trávit na výuce v anglické střední škole, odpoledne bude věnováno poznávací části zájezdu. Během výletu se žáci podívají například do národního parku Dartmoor, který je proslavený psem baskervilským nebo do Eden Project, globální zahrady 21. století.