Ve dnech 26. a 27. října 2017 se budou konat podzimní prázdniny pro žáky Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oborů cestovní ruch a multimediální tvorba. Podzimní prázdniny se budou týkat také žáků Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o., oboru osmileté gymnázium. Žákům i všem pedagogům přejeme, aby v době volna načerpali mnoho sil pro další náročné školní týdny a měsíce.