Každý školní rok žáci oktávy osmiletého Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o. obhajují své závěrečné seminární práce před pedagogy odborných předmětů, ale i před ostatními spolužáky. Žáci posledního ročníku si mohou vybrat téma své závěrečné práce ze všech seminářů, které se v naší škole konají. Největší zájem je o práce ze vzdělávacích oblastí základy společenských věd, fyzika, zeměpis, dějepis, chemie, španělština nebo biologie.

Témata závěrečných seminárních prací pro školní rok 2017/2018:

Elektromagnetické pole okolo nás

Spalovací motory v automobilovém průmyslu

Princip fungování a spektrum světelných zdrojů

Pod pozlátkem jihokorejského vzdělávacího systému

Diplomatické vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací od roku 1992 – 2017

Cestovní ruch se zaměřením na agroturistiku v Rusku

Caesar a ochrana civilizace před barbarskými kmeny

Expanze Vikingů

Život v Protektorátu Čechy a Morava

Analýza reakčních směsí v organické chemii

Miguel de Unamuno a jeho Mlha, věčný boj mezi rozumem a citem

Historie portrétní malby

Ideový architektonický návrh železniční stanice

Praha – Výstaviště

Interiérový design

Kompaktní architektura a nábytek

Tetování

Poruchy úzkosti u dospívajících

Sexuální deviace a situace ve společnosti

Bezdomovectví a pohled veřejnosti na tuto problematiku

Metabolismus glycidů a krevní tlak

Vliv alergií a astmatu na vitální kapacitu plic

Doping v jezdeckém sportu

Porušování lidských práv v pracovních táborech KLDR

Bipolární porucha

Perspektivy internetové ekonomiky

Vliv zdravého životního stylu na psychiku člověka a kvalitu jeho života

Islám v ČR s bližším zaměřením a město Brno

Volby a jejich vliv na voliče, lobbing

Dementní člověk v rodině