Každý školní rok žáci oktávy osmiletého Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o. obhajují své závěrečné seminární práce před pedagogy odborných předmětů, ale i před ostatními spolužáky. Žáci posledního ročníku našeho osmiletého gymnázia si mohou vybrat témata svých závěrečných prací ze všech seminářů, které se v naší škole konají. Největší zájem byl pro letošní školní rok o témata ze vzdělávacích oblastí základy společenských věd, fyzika, zeměpis, dějepis, chemie, biologie nebo estetická výchova.

Témata závěrečných seminárních prací pro školní rok 2018/2019:

Potravinářské přídatné látky (aditiva)
Linux Kali a penetrační testování
Architektura na vodě
Historie moderní architektury
Fyzikální podstata barev a jejich vnímání
Elektromotory
Oheň a jeho vlastnosti
Stáčení roviny polarizovaného světla
Radioaktivita
BMW – meziválečná historie
Frýdlantsko
Náhorní Karabach – ohnisko napětí
Čečenská autonomní republika s bližším zaměřením na bezpečnostní situaci a historii
Bipolární afektivní porucha
Povědomí veřejnosti o onemocněních ledvin a jejich léčebných metodách
Vliv alkoholu na lidský organismus
Problematika plochých nohou
Strečink za pomocí rezistence
Česká válka
Ukradené Kosovo
Práva žen v muslimském světě
Psychosomatika
Demokracie a její úskalí
Legalizace a marihuana
Spánek a sny jako sonda do našeho života
Patologické jevy se zaměřením na výchovné ústavy
Kognitivní myšlení
Norimberský proces
Římské legie na Rýnu
Mercedes Benz
Život, vláda a vojenská tažení Napoleona Bonaparta