Připravili jsme pro naše žáky oborů osmileté gymnázium, cestovní ruch a multimediální tvorba poznávací zájezd do Nizozemí. Ten se uskuteční v termínu 7. – 12. října 2019. Během zájezdu si žáci osvěží své jazykové, historické, geografické i umělecké znalosti. Navštívíme například město Utrecht, Rotterdam nebo Amsterdam. Budeme ubytováni v nádherném přímořském městečku Noordwijk. Dále se podíváme do královského města Haag, prohlédneme si slavnou nizozemskou keramiku v města Delft nebo navštívíme muzeum Jana Amose Komenského v Naardenu.