Ve dnech 16. a 17. května 2017 se uskutečnily ústní maturitní zkoušky žáků oktávy Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o. Všichni žáci uspěli ve společné části maturitních zkoušek z českého a anglického jazyka i matematiky. Skladba profilových předmětů byla letos opravu velmi rozmanitá. Žáci si vybrali ve školní části ústní maturitní zkoušky tyto předměty: fyzika, biologie, chemie, matematika, zeměpis, dějepis, německý jazyk nebo základy společenských věd.