Ve dnech 1. a 2. června 2020 se uskuteční písemná společná část letošních maturitních zkoušek, didaktické testy z matematiky, českého a anglického jazyka.
Následovat bude ústní profilová i státní část závěrečných zkoušek v termínu 10. – 12. června 2020 pro žáky oborů osmileté gymnázium a cestovní ruch. Žáci oboru multimediální tvorba předstoupí před maturitní komisi ve dnech 15. – 17. června 2020.