V prvním květnovém týdnu 2019 se uskuteční didaktické maturitní testy žáků našich škol posledních ročníků (žáků oktávy osmiletého gymnázia ARCUS a žáků 4. ročníku Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, oborů cestovní ruch a multimediální tvorba) z anglického jazyka, českého jazyka a matematiky. Od 16. do 17. května se uskuteční ústní maturitní zkoušky žáků oktávy A osmiletého gymnázia a také žáků 4. ročníku oboru multimediální tvorba. V následujícím týdnu od 20. května se budou konat ústní zkoušky žáků oktávy B osmiletého gymnázia ARCUS a také žáků 4. ročníku oboru cestovní ruch. Přejeme všem našim žákům posledních ročníků hodně štěstí a úspěchů nejen při maturitních zkouškách, ale také při jejich přijímacích zkouškách na vysoké školy.