Od 27. ledna do 3. února 2018 se uskuteční lyžařský kurz žáků střední školy cestovního ruchu ARCUS, oborů cestovní ruch a multimediální tvorba v Krkonoších, Janských Lázních. Místem pobytu obou našich lyžařských kurzů bude malebný hotel Siréna, který je umístěn v přímé blízkosti SkiResort ČERNÁ HORA – PEC. Na první lyžařský kurz naváže hned druhý lyžařský kurz žáků osmiletého gymnázia ARCUS (kvarta – septima).