Ve středu 25. září 2019 se uskutečnila slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků soukromých škol ARCUS v Galerii Prahy 14. Pamětní listiny si převzali žáci 1. ročníků Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oborů cestovní ruch a multimediální tvorba. Slavnostního předání se zúčastnili také žáci primy osmiletého gymnázia ARCUS. Tímto slavnostním aktem vstoupili noví žáci našich škol oficiálně do svého středoškolského studia. Jménem vedení soukromých škol ARCUS a všech pedagogů jim přejeme hodně úspěchů ve studiu a jejich rodičům mnoho sil při osmi či čtyřleté cestě k branám skutečného dospělého života…