Ve středu 25. září 2019 se uskuteční slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků soukromých škol ARCUS v Galerii Prahy 14. Pamětní listiny si převezmou žáci 1. ročníků Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oborů cestovní ruch a multimediální tvorba. Slavnostního předání se zúčastní také žáci primy osmiletého gymnázia ARCUS.