V úterý 10. září 2019 se žáci tříd kvinta A, kvinta B a žáci dějepisného a zeměpisného semináře zúčastnili geograficko-historické exkurze do lokality Příbrami. V prostoru Anneského dolu žáci pozorovali jak vliv těžby na modelaci georeliéfu, tak i samotné tvary vznikající v důsledku těžby. Žáci také navštívili samotné město Příbram, kde se seznámili se základními dějinnými milníky, jež ovlivňovaly vývoj města.