Dne 18. 9. 2016 se žáci tříd kvinta, septima a oktáva zúčastnili geograficko-historické exkurze do lokality Železných hor, resp. jejich severní části. Žáci získali představu o rozsahu a modelaci krajiny vlivem endogenních i exogenních procesů. Dále pozorovali antropogenní prvky georeliéfu a prováděli mapování v prostoru geologické naučné trasy. Žáci rovněž navštívili zříceninu hradu Lichnice, kde mohli pozorovat způsob středověkého osídlení krajiny. Žáci absolvovali trasu v délce cca 8 km. Do připravených pracovních listů zaznamenali trasu, naučná zastavení, vyhlídky, výsledky mapování a další údaje.