Připravili jsme pro naše žáky oborů osmileté gymnázium, cestovní ruch a multimediální tvorba poznávací zájezd do Nizozemí. Ten se uskutečnil v termínu 7. – 12. října 2019. První den naší exkurze jsme navštívili město Amersfoort a Utrecht. Zde jsme vylezli na nejvyšší věž místního kraje, Domtoren.

Druhý den nás čekala prohlídka skanzenu větrných mlýnů Kinderdijk. Dále jsme se přesunuli do největšího evropského přístavu Rotterdam. Poslední zastávkou druhého dne bylo královské město Haag.

Třetí den jsme se vydali nejprve do města Delft. Zde jsme si prohlédli nejen místní náměstí, ale také dva kostely, ve kterých jsou uložena těla královské rodiny, ale také ostatky malíře Jana Vermeera nebo filozofa a právníka Hugo Gtotia. Druhou zastávkou třetího dne bylo muzeum zmenšenin Madurodam.

Poslední den jsme navštívili hlavní město Amsterdam. Zde jsme si nejprve prohlédli umělecké sbírky v Rijksmuseu. Dále jsme si prohlédli dům, kde se téměř dva roky skrývala Anna Franková, dvůr Bekyní nebo slavné náměstí Dam. Na závěr dne nás čekala projížďka na lodi po místních grachtech.