Ve dnech 4. – 5. dubna 2018 se uskuteční závěrečná cvičná exkurze žáků 4. ročníku oboru cestovní ruch Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o. Žáci posledního ročníku oboru cestovní ruch jsou organizátory a průvodci celé akce. V rámci praxe vymyslí program, rozdělí si služby během exkurze, zajistí ubytování, ale i vstupy do všech objektů, které se mají navštívit. Pedagog je zde v tomto případě pouze jako moderátor, který na celou věc dohlíží, organizační záležitosti zajišťují budoucí průvodci. Žáci partnerského gymnázia jsou v roli účastníků zájezdu.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Prahy v 7:00 hod. od budovy gymnázia, zastávka u Sázavského kláštera, Herálec – prohlídka luxusního Chateau Herálec, odjezd do Třebíče, oběd. V odpoledních hodinách návštěva historického centra Třebíče, procházka po židovské čtvrti, bazilika sv. Prokopa (UNESCO), odjezd na ubytování, Bohuslavice – prohlídka Hospodářského dvora, večeře.

2. den: Po snídani prohlídka zařízení Hospodářského dvora (možnost zakoupení novoříšské keramiky, prohlídka palírny), odjezd do Telče, oběd, zastávka v Dačicích, následuje Pelhřimov – muzeum kuriozit.