Během velkých prázdnin jsme jako každý rok nezaháleli a snažili se co nejvíce vylepšit studijní prostřední obou našich škol. V budově osmiletého gymnázia jsme vyměnili ve 4 třídách nové lino, došlo k výměně skříní ve společných prostorách a vylepšení kabinetu na 1. patře. V naší druhé škole, kde se vyučující obory multimediální tvorba a cestovní ruch proběhla velká rekonstrukce. Během velmi náročných stavebních úprav vznikly zcela nové učebny – ateliér, multimediální učebna, fotoateliér, kabinety, učebny na výuku cizích jazyků, výtvarné tvorby, grafického designu nebo písma. Novou multimediální učebnu jsme nově vybavili zcela novými počítači Apple iMac. V současné době tedy mají naši žáci k dispozici již 2 učebny vybavené počítači Apple iMac.