Během velkých prázdnin jsme jako každý rok nezaháleli a snažili se co nejvíce vylepšit studijní prostřední obou našich škol. V budově osmiletého gymnázia se toho odehrálo opravdu mnoho. Byla nainstalována nová WiFi síť, ve všech třídách bylo vybudováno nové ozvučení, ve třídě tercie B byl zcela vyměněn školní nábytek, ve škole bylo vyměněno za 32 šatních skřínek za zcela nové a ve společných prostorách bylo vyměněno osvětlení. V naší druhé škole, kde se vyučují obory multimediální tvorba a cestovní ruch, proběhla velká rekonstrukce. Během velmi náročných stavebních úprav byly do tříd dány rekuperační a klimatizační jednotky. Dále byly ve škole vyměněny všechny dveře a kování. Jako každý rok proběhla i rekultivace školní zahrady. V odborných učebnách předmětů multimediální tvorba, grafického designu, tvorba a správa webových stránek, digitální fotografie nebo videa byla opět zkvalitněna softwarové vybavení počítačů Apple iMac.