Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o. je škola s více než 23letou tradicí.
Škola je od roku 2007 držitelem „Zlatého certifikátu kvality“, předaného řediteli školy ministryní školství. Byli jsme mezi prvními oceněnými odbornými školami v celé ČR.

Cestovní ruch Arcus 9

 • Škola sídlí na dobře dopravně dostupném místě, nedaleko metra B Hloubětín u stanice MHD Lehovec.
 • Ve škole působí aprobovaný a stálý pedagogický sbor, více než třetinu tvoří muži.
 • Žáci jsou připravováni k mezinárodním jazykovým zkouškám FCE, CAE.
 • Škola nabízí výuku pěti cizích jazyků: angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny a francouzštiny.
 • V prvním ročníku se vyučují dva a od druhého ročníku pak tři cizí jazyky povinně v rozsahu 3 hodiny týdně.
 • Pro informace žákům byla v 1. patře instalována nová televizní obrazovka. Zobrazují se zde aktuální informace o dění ve škole.
 • V každé učebně je pro názornost výuky instalován datový projektor s počítačem a ozvučením
 • Žákům jsou k dispozici čtyři počítačové učebny.
 • Učitelé používají při výuce Apple TV a iPady.
 • Specializovaná učebna výpočetní techniky je vybavena novými počítači Apple iMAc.
 • Počítačové učebny jsou žákům volně přístupné od 7:15 hod. do 16:00 hod.
 • Rodiče i pedagogové mají možnost sledovat docházku žáků pomocí docházkového systému.
 • Rodiče mohou sledovat klasifikaci žáků na internetu s podrobnými údaji, kdy a za co byla známka stanovena.
 • Ve 4. ročníku si žáci připravují a poté sami realizují cvičnou exkurzi pro žáky z jiných škol. Žáci posledního ročníku sestaví kompletní harmonogram vícedenního zájezdu a zajistí veškeré organizační věci, které se zájezdu týkají.
 • Žáci si vedou skutečnou firmu – CK ARCUS
  (tvoří katalogy, kalkulace, vytvářejí harmonogramy poznávacích zájezdů) 
  z veškeré této činnosti mají i vlastní finanční prospěch!
  Škola žákům umožní si během studia vést vlastní skutečnou obchodní společnost!
 • Škola každoročně poskytuje žákům sešity a učebnice (vyjma pracovních a jazykových učebnic).
 • V prostorách školy se mohou žáci připojit k internetu prostřednictví bezdrátové sítě Wi-Fi.
 • Škola nabízí nadstandardní výuku profilových předmětů jako je technika cestovního ruchu, průvodcovství nebo zeměpis cestovního ruchu.