Uncategorized

Klauzurní práce 3. ročníku

Závěrečné práce 3. MT v galerii Berlínskej model.

Škola v přírodě I.

prima a sekundy

Ústní maturitní zkoušky žáků oktávy A a 4. ročníku multimediální tvorby

Ve dnech 16. – 17. května 2019 se konaly ústní maturitní zkoušky žáků oktávy A Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o., oboru osmileté gymnázium a Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oboru multimediální tvorba.

Klauzurní práce

Na konci dubna 2019 proběhly obhajoby závěrečných maturitních prací žáků multimediální tvorby.