Uncategorized

Klauzurní práce

Na konci dubna 2019 proběhly obhajoby závěrečných maturitních prací žáků multimediální tvorby.

Škola v přírodě I.

Ve dnech 24. 5. – 31. 5. 2019 se uskuteční škola v přírodě pro žáky primy a sekundy.

Sportovní kroužek

Od pondělí 6. května 2019 se bude konat pro všechny žáky soukromých škol ARCUS sportovní kroužek.

Maturitní zkoušky 2019

V květnu 2019 se uskuteční písemné i ústní maturitní zkoušky našich žáků.