Uncategorized

Sportovní kroužek

Od pondělí 6. května 2019 se bude konat pro všechny žáky soukromých škol ARCUS sportovní kroužek.

Maturitní zkoušky 2019

V květnu 2019 se uskuteční písemné i ústní maturitní zkoušky našich žáků.

Víkendy s ARCUSEM

Ve dnech 13. a 14. dubna 2019 se uskuteční dva sportovní Víkendy s ARCUSEM.

Stáž na uměleckém lyceu v Moskvě

V termínu 30. 3. – 12. 4. 2019 se uskuteční zahraniční stáž pro vybrané žáky multimediální tvorby.