Homepage

Schola Pragensis 2019

Ve dnech 28. - 30. 11. 2019 se uskuteční veletrh středních škol Schola Pragensis.

Lyžařské kurzy 2020

Od 25. ledna 2020 se uskuteční lyžařský kurz nižšího stupně osmiletého gymnázia ARCUS v Krkonoších, Janských Lázních.

Exkurze do jižních Čech

Ve dnech 22. – 23. října se uskutečnila cvičná exkurze žáků 4. ročníku oboru cestovní ruch.

Vánoční zájezd do Rakouska

Ve čtvrtek 5. prosince pojedeme na zájezd do Hallstattu.