Druhý týden v září se žáci 1. ročníků našich škol zúčastnili adaptačních kurzů. V termínu 11. – 13. září 2017 se adaptačního kurzu zúčastnili žáci primy našeho osmiletého gymnázia. V termínu 13. – 15. září 2017 byli na adaptačním kurzu žáci 1. ročníku střední školy cestovního ruchu, oborů cestovní ruch a multimediální tvorba. Adaptační kurzy probíhaly v nádherném prostředí Malé Skály. Počasí nám na začátku kurzů poměrně přálo, tak jsme se nejen prošli po místních naučných stezkách, ale plnili jsme i řadu aktivit na seznámení. Nemohla chybět oblíbená hra sobí šlacha, vytváření facebookových vizitek nebo nacvičování divadelního představení.