Od 9. – 11. září 2019 se uskutečnil adaptační kurz pro žáky primy osmiletého gymnázia a poté od 11. – 13. září 2019 se konal adaptační kurz pro žáky Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oborů cestovní ruch a multimediální tvorba. Během pár dnů se žáci prvních ročníků seznámili se svými třídními učiteli a se všemi svými novými spolužáky v krásném prostředí Máchova kraje u Máchova jezera, v obci Doksy.