Od 10. – 12. září 2018 se uskuteční adaptační kurz pro žáky primy osmiletého gymnázia a poté od 12. – 14. září 2018 se bude konat adaptační kurz pro žáky Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oborů cestovní ruch a multimediální tvorba. Během pár dnů se žáci prvních ročníků seznámí se svými třídními učiteli a se všemi svými novými spolužáky v krásném prostředí Máchova kraje u Máchova jezera, v obci Doksy.