Ve dnech 10. – 12. září 2018 se žáci 1. ročníku našeho osmiletého gymnázia zúčastnili adaptačního kurzu. Adaptační kurz probíhal v nádherném prostředí u Máchova jezera v obci Doksy. Počasí nám po celou dobu konání kurzu nesmírně přálo. Mohli jsme proto celou řadu seznamovacích aktivit strávit na místní náhledné písečné pláži. Nemohla chybět oblíbená hra sobí šlacha, vytváření facebookových vizitek nebo nacvičování divadelního představení. Celý kurz se nesmírně povedl. Největším oceněním je pro nás věta jedné nové žákyně, že „tento kurz byl daleko lepší než všechny předešlé školy v přírodě“.