Monthly Archives: Březen 2018

Obhajoby závěrečných seminárních prací

V průběhu března 2018 se uskutečnily obhajoby závěrečných seminárních prací žáků oktávy.

Cvičná exkurze

Na začátku dubna 2018 se uskuteční cvičná exkurze žáků 4. ročníku.

Stáž na uměleckém lyceu

Vybraní žáci oboru multimediální tvorba se v květnu 2018 zúčastní mezinárodní stáže v Rusku.

Dějepisný workshop

V dubnu 2018 se uskuteční dějepisný workshop pro žáky septimy.